Doulaforløb

Jeg tilbyder sammenhængende doulastøtte i tiden før, under og efter din fødsel til dig, der ønsker et omsorgsfuldt forløb med kontinuitet, tid og ro til at fordybe os i din unikke situation.

Et doulaforløb indeholder:

  • Tre gange fødselsforberedende doulabesøg i dit hjem á to timers varighed
  • Fødekald rundt om termin fra to uger før til to uger efter
  • Efterfødselssamtale i dit hjem inden for de første par uger efter fødslen – afsæt to til tre timer hertil

Jeg tilbyder desuden følelsesmæssig støtte og vejledning efter behov over telefon eller på sms/mail frem til din fødsel og i tiden lige efter.

Pris: 9.800 kr

Du er velkommen til at vælge enkelte dele ud og kontakte mig for en pris.

Jeg tror på en gensidig god kemi

Jeg tilbyder altid en gratis, uforpligtende og afklarende samtale på 30 min. forud for et forløb, så vi lige kan fornemme hinanden.
Jeg tror på, at en gensidig god kemi er betydningsfuld for, at vi kan skabe et tæt og tillidsbaseret samarbejde, hvor jeg som noget ganske særligt får lov til at være med i din inderste kreds.

Sammensæt selv dit forløb

Nedenfor udfolder jeg de temaer, som vi vil belyse sammen før og efter din fødsel – og hvordan jeg kan yde støtte og omsorg under din fødsel.

Ønsker du ikke et fuldt forløb? Er du velkommen til at vælge enkelte elementer ud eller sammensætte forløbene før, under og efter din fødsel efter behov.

FØR DIN FØDSEL

 

Vi mødes tre gange inden din fødsel hjemme i dine vante omgivelser med god tid til at undersøge dine ressourcer, bekymringer, behov, spørgsmål osv., så vi har en fælles forståelse for, hvad der er vigtigt for dig. Jeg anbefaler at jeg som minimum møder din fødselpartner én gang inden din fødsel.

Fødslens faser

Jeg indvier dig i fødslens fysiologi, den naturlogiske tankegang og i min tro på dig som fødende kvinde med respekt for sundhedssystemets viden og anbefalinger og en vished om, at den naturlige fødsel i nogle særlige tilfælde har brug for at blive assisteret af f.eks. et ve-drop.

Fødselsplan

Vi udarbejder sammen en fødeplan som et konkret redskab til, at du kan gå din fødsel forberedt i møde både praktisk og også på et mere kropsligt, følelsesmæssigt og spirituelt plan. Jeg hjælper dig f.eks. med at kortlægge hvilke værdier, der er vigtige for dig i din fødsel og med at indsamle viden og tage stilling til hospitalets retningslinjer og procedurer, så du kan træffe informerede og bevidste valg

 

Fødselssmerte, ve-regulerende øvelser og fødestillinger

Jeg hjælper dig med at forstå og håndtere begrebet fødesmerte. Du får erfaring med, hvordan du kan
håndtere dine veer gennem åndedrætsopmærksomhed og afspændings- og visualiseringsøvelser.
Jeg viser dig, hvordan bestemte bevægelsesmønstre kan lindre oplevelsen af smerte og hjælpe baby med at rotere optimalt ned gennem dit bækken i udvidelsesfasen samt hvilke fødestillinger, der er optimale i pressefasen.

Smertelindring

Vi afdækker dine muligheder for både ikke-medicinsk og medicinsk smertelindring – og taler om hvordan din partner bedst kan støtte dig fysisk og følelsesmæssigt under din fødsel.

Nydelse og velvære

Som en del af din fødselsforberedelse er jeg optaget af at bringe nydelse og velvære ind i alle dine celler, for at du bedre kan forbinde dig med din baby, mærke og sanse din krop samt anvende din feminine intuition og iboende fødekraft. Jeg vil bl.a. introducere dig for små oxitocin-ritualer, rebozo-massage og blide, sansebaserede yogastræk, som kan lindre graviditetsgener, dæmpe bekymringer og kærligt forberede din krop til fødsel.

Jeg inviterer dig altid gerne med på yogamåtten, eller lader mit besøg foregå under åben himmel.

UNDER DIN FØDSEL

 

Jeg er på fødekald rundt om din planlagte terminsdato fra to uger før til to uger efter. Du ringer til mig, når din fødsel er i gang og igen, når du synes, det er tid til, at jeg ankommer. Jeg forlader dig først igen, når baby er født, og der er ro omkring jer.

Vi aftaler på forhånd, hvordan du forestiller dig, at jeg bedst kan støtte dig under din fødsel. Det kan bl.a. være:

● at hjælpe med at skabe et roligt og trygt fødemiljø

● at lette kommunikationen og bygge bro mellem jordemoder, sundhedspersonale og dig

● at italesætte dine ønsker og understøtte dine beslutninger

● at sørge for at du og din partner aldrig er alene på stuen med mindre andet er aftalt

● at yde mental støtte gennem kærlige, opmuntrende ord

● at guide dig i din vejrtrækning og bruge din stemme

● at hjælpe med naturlig smertelindring i form af varme klude, massage, berøring, homøopati, akupressur, rebozo og vandterapi (bruser/kar)

● at guide dig med bevægelse og mobilisering

● at hjælpe med at finde hvile og ro undervejs

● at holde dit blodsukker stabilt og ligeledes din væskebalance

● at hjælpe din partner med at føle sig tryg og deltage på egne præmisser

EFTER DIN FØDSEL

 

Jeg står til rådighed i ugerne efter din fødsel, hvor du må kontakte mig med stort som småt vedr. dit fødselsforløb, din egen og babys trivsel, amme-etablering ol.

Så snart du har overskud til et lidt længere besøg, kommer jeg hjem til dig. Vi taler din oplevelse af fødslen igennem og også gerne din partners, så fødslen af jeres barn bliver en værdifuld oplevelse; en du som mor kan se tilbage på med stolthed, og som du kan tage med dig videre i livet og evt. fremtidige graviditeter og fødsler.

 

Jeg rummer dine følelser og hjælper dig med at lande blødt i dit nye moderskab gennem samtale, guidet centrering og blide stræk, som du kan lave siddende med baby hos dig, ligesom jeg fylder te i din kop og nærende snacks i din skål – alt sammen for at understøtte dit behov for omsorg, hvile og restitution.

Betalingsforhold

Når vi indleder et samarbejde med hinanden, sender jeg dig en samarbejdsaftale til underskrift og en faktura på et ikke refunderbart reservationsgebyr, som svarer til 25% af den samlede pris. Reservationsgebyret modregnes naturligvis den samlede pris. Den afsluttende betaling faktureres efter aftale med dig inden din fødekaldsperiode.

De første 45 km. tur/retur fra mit hjem i Hjortshøj nær Aarhus er inkluderet i prisen. Herefter tager jeg 5 kr. pr. kørt kilometer.